Δρομολόγηση

Τι είναι;

Είναι η πρώτη λειτουργία παρασκηνίου του Fuji. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τις αγορές για να αναζητήσει τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή. Στη συνέχεια, ορίζει τον πάροχο με τη χαμηλότερη τιμή ως ενεργό πάροχο.

Δρομολογώντας τα δάνειά σας στον καλύτερο πάροχο, επιτυγχάνετε τις βέλτιστες συνθήκες της αγοράς.

Λειτουργίες παρασκηνίου

  1. Ο ελεγκτής αντλεί επιτόκια δανεισμού από διάφορους παρόχους (Aave/ Compound/ dYdX)

  2. Ο ελεγκτής συγκρίνει τα επιτόκια και επιλέγει το Compound επειδή προτείνει το χαμηλότερο επιτόκιο

  3. Ο ελεγκτής ορίζει το Compound ως ενεργό πάροχο για το θησαυροφυλάκιο ETH/USDC

Last updated